Open verbindingen naar het internet

Helaas komen er soms verhalen uit de praktijk onder de aandacht waarbij klanten zelf of op advies van leken op ICT gebied poorten(directe verbindingen) naar internet hebben geopend op de internet router van hun bedrijf teneinde gemakkelijk vanaf bijvoorbeeld een thuisadres te kunnen inloggen op de aanwezige bedrijfscomputer(s). Men is zich hierbij dan echter niet bewust van de aanzienlijke en directe beveiligingsrisico’s die hierdoor kunnen ontstaan.

Door het rechtstreeks openzetten van poorten en toegankelijk maken van een computer of server achter de internet firewall van uw bedrijf wordt het namelijk mogelijk gemaakt voor kwaadwillende personen om vanaf internet de verbinding te ontdekken en toegang te proberen te verkrijgen tot de computer in kwestie, en dus ook tot de bedrijfsgegevens die deze computer bevat en/of kan benaderen. De gevolgen zijn dan vooral vanwege dit laatste niet te overzien, dit mag nooit onderschat worden.

Knaap IC adviseert dan ook om niet zomaar poorten rechtstreeks te openen naar internet op de firewall van de internet modem/router van uw bedrijf. Is dit momenteel wel het geval dan is het met klem aangeraden om eventuele openstaande poorten onmiddelijk te sluiten. Bij behoefte aan inloggen op uw computer vanaf internet vernemen wij het graag, dan biedt Knaap IC u graag veel veiligere alternatieven, en bijvoorbeeld meer aanvullende voorzieningen voor “offline” veilig te bewaren extra backups van uw data.De informatie zoals beschikbaar gesteld op deze website is puur informatief bedoeld en met de uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Voordat u eventuele tips en advies op deze website uitvoert moet u zich wel bewust zijn dat dit ten alle tijde geheel voor uw eigen risico is, Knaap IC kan hiervoor geen aansprakelijkheid accepteren. Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Knaap IC kopieën te maken en/of te publiceren van de tekst en informatie op deze website. Vindt u de informatie nuttig en wilt u deze onder de aandacht brengen bij bezoekers van uw eigen website of blog, verzorgt u dan uitsluitend een link naar de betreffende pagina. Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.