SMTP Smarthost van KPN gaat per 9 november uit –

KPN heeft zeer recentelijk in een mailing per post laten weten aan hun internet klanten dat er per 1 oktober 2015 een wijziging zou gaan plaatsvinden. De SMTP smarthost die men altijd heeft kunnen gebruiken middels bijvoorbeeld smtp.kpn-officedsl.nl of mail.planetpro.nl zou uitgeschakeld gaan worden. Er zal na doorvoeren van deze wijziging geen smarthost meer beschikbaar zijn voor KPN internet gebruikers.

Update: Controle na 1 oktober 2015 wees uit dat de SMTP smarthost niet uitgeschakeld is. Bij controle van informatiepagina kpn.com/mail blijkt dat KPN de datum heeft opgeschoven naar 9 november 2015. Of na die datum de server daadwerkelijk uit zal gaan is nog maar de vraag, maar blijft uiteraard wel de huidige mededeling. Vroeg of laat kan de uitschakeling gaan plaatsvinden.

Verdere informatie over de situatie na daadwerkelijk uitschakelen:

Er blijft hierna wel een SMTP server mail.kpnmail.nl aanwezig, maar dan alleen voor de eigen domeinen van KPN zoals planet.nl, kpnmail.nl, hetnet.nl enzovoorts. Heeft u zo’n adres, dan moet u de instellingen van uw email programma wijzigen, zie kpn.com/mail

Het uitschakelen van de smarthost heeft met name voor bedrijven die een eigen emailserver op kantoor hebben draaien gevolgen indien de internet verbinding hiervan via KPN loopt en men dus momenteel de SMTP smarthost gebruikt.

KPN blokkeert niet meer de uitgaande SMTP poort 25 dus men kan nu zonder smarthost wel verzenden via de zakelijke ADSL aansluiting met een eigen emailserver. In deze configuratie vallen problemen echter naar mijn ervaring wel te verwachten bij de spamfilters van de ontvangers van emailberichten.

Om spam blokkering te proberen te voorkomen moet men tenminste alvast het reverse DNS pointer adres door KPN laten wijzigen dat correspondeert met de naam waarmee door de SMTP server op het HELO commando wordt gereageerd. Dit door een email te sturen aan het zakelijkinternet@… adres van KPN met onderwerp “aanpassen PTR record”, zo vermeldt de verstuurde brief. Tenminste bij één klant heeft KPN de gevraagde wijziging echter niet doorgevoerd en blijft de reverse lookup resulteren in “static.kpn.net”.

Ook de forward DNS lookup van deze hostnaam naar het IP adres van de internet verbinding moet uiteraard kloppen om hopelijk strenge spamfilters tevreden te stellen.

Een alternatief kan zijn om de SMTP server van uw hosting bedrijf te gaan gebruiken met een geldige SMTP authenticatie account. Nadeel hiervan is wel dat de uitgaande email berichtenstroom zal worden toegevoegd aan uw data quotum bij het hosting bedrijf.

De wijziging verrast me eigenlijk enigszins. Ik ben benieuwd of dit fenomeen ook bij andere grote internet providers zal gaan voorkomen. Ik verwacht op dit moment eigenlijk niet dat dit zal gaan gebeuren.

De informatie zoals beschikbaar gesteld op deze website is puur informatief bedoeld en met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Voordat u eventuele tips en adviezen op deze website uitvoert moet u zich wel bewust zijn dat dit ten alle tijde geheel voor uw eigen risico is, Knaap IC kan hiervoor geen aansprakelijkheid accepteren. Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Knaap IC kopieën te maken en/of te publiceren van de tekst en informatie op deze website. Vindt u de informatie nuttig en wilt u deze onder de aandacht brengen bij bezoekers van uw eigen website of blog, verzorgt u dan uitsluitend een link naar de betreffende pagina.