Harddisk problemen door bad sectors, hoe ga je hiermee om?

Een universeel probleem dat u kunt tegenkomen bij gebruik van bijvoorbeeld een PC, Mac, laptop of andere computer waarin een harddisk aanwezig is, is het ontstaan van bad sectors op deze harddisk en de potentiële storingen en data verlies die hieruit kunnen volgen.

Hoe ontstaan eigenlijk bad sectors?
Bad sectors kunnen door verschillende oorzaken ontstaan, dit zijn de meest voorkomende:

– uitvallen van de stroom tijdens een schrijfbewerking

– resetten van een computer tijdens een schrijfbewerking, zowel door bedienen van een reset knop als door het ontstaan van een plotselinge reset en onderbreking door een ernstige software crash

Stroomuitval:
Wat er in zo’n geval meestal gebeurt is dat de harddisk bezig is met een schrijfbewerking terwijl de stroomvoorziening wegvalt. De magnetische lees/schrijf koppen bevinden zich dan in het data gebied van de harddisk. Onder sommige omstandigheden kan de harddisk zich dan niet op tijd veilig “parkeren” om de lees/schrijf koppen op een veilige positie vast te zetten, hetgeen betekent dat er mogelijk een beschadiging kan optreden op het schijfoppervlak. Ook indien er geen ernstige beschadiging is geweest kan het voorkomen dat het magnetisch niveau van het gebied in kwestie waarin een schrijfbewerking gedaan werd op een onbepaalde waarde blijft staan. De harddisk merkt dit dan aan als een “bad sector”(slechte plek) omdat deze mogelijk onterecht of veiligheidshalve kan aannemen dat het onbepaalde magnetische niveau vanzelf ontstaan is of veroorzaakt is door een slecht functionerend gedeelte van het schijfoppervlak.

Reset:
Een reset kan optreden door bedienen van een reset knop, door het softwarematig ontstaan van een zeer ernstige crash die een reset veroorzaakt op de processor zelf, hetgeen ook de gehele computer zou kunnen resetten, of door een voedingsprobleem op het mainboard van de computer waarbij de spanning op de processor, geheugen en/of chipset onstabiel wordt. Een reset wil zeggen dat de processor en chipset van de computer onmiddellijk onderbroken worden, en de computer zeer plotseling in dezelfde staat terugkeert als wanneer u deze net inschakelt. Een reset gebeurtenis kan een harddisk abrupt onderbreken tijdens een schrijfbewerking waardoor er tevens onbepaalde magnetische niveau’s en dus bad sectors kunnen ontstaan.

Een harddisk is een zeer precies mechanisch instrument dat bestuurd wordt door een “embedded” computer die zich in het harddisk assembly bevindt. Tijdens normaal bedrijf zijn er diverse voorzieningen actief die ervoor zorgen dat de koppen en het schijfoppervlak en de data hierop veilig zijn en blijven. Echter wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen zoals bovengenoemde voorbeelden kunnen er soms storingen ontstaan.

Hoe kan ik weten of er een bad sector aanwezig is op een harddisk?
Wanneer er een bad sector optreedt wordt dit door het besturingssysteem gesignaleerd tijdens een lees/schrijfbewerking, waarna hiervan een logboek vermelding aangemaakt wordt.
Bijvoorbeeld op een windows PC kunt u melding hiervan vinden in het systeem logboek onder computerbeheer. Er staat dan een ‘disk’ foutmelding met een rood kruis ervoor. In de melding staat dan Gebeurtenis-id 7 en de bron van de melding is “Disk”. In de details van de entry staat “Beschadigd blok in apparaat \Device\Harddiskn.”.


Voor alle duidelijkheid: een bad sector kan twee situaties aanduiden, de ene situatie betreft een magnetisch ongedefineerd niveau van een gebied op de harddisk, de andere, meer ernstige en problematische situatie betreft slijtage of een beschadiging. Deze zijn meer ernstig omdat ze blijvend van aard zijn.

Wat kun je het beste doen bij bad sectors op een harddisk?
Wanneer een harddisk één of meer bad sectors bevat ontstaat er een direct risico op data verlies. Dit risico neemt toe wanneer er doorgewerkt wordt op de betreffende PC. Dit moet u dus nooit doen wanneer u weet dat er sprake is van bad sectors. Wanneer er vervolgens onverhoopt schijfcontroles en reparaties worden uitgevoerd, hetgeen ook automatisch kan voorkomen, zal er met zekerheid dataverlies gaan optreden.

De beste manier van handelen bij bad sectors is dus als volgt:
- de PC uitschakelen, bij voorkeur door een normale afsluiting van het besturingssysteem
- de PC niet meer aanzetten/gebruiken
- niet zelf backups gaan maken
- de harddisk laten onderzoeken en backups laten maken door een professional

Knaap IC heeft veel praktijkervaring met dergelijke situaties en verzorgt graag op de juiste wijze dit onderzoek en het maken van een backup voor u.

Op welke wijze het onderzoek en het maken van een backup uitgevoerd wordt is absoluut cruciaal teneinde in het gunstigste geval data verlies geheel te voorkomen of in ernstige gevallen van beschadiging tenminste het data verlies zoveel mogelijk te minimaliseren.

De volgende zaken komen dan onder andere aan bod:
– onderzoek waarin de conditie van de harddisk wordt vastgesteld
– eventueel herstel van bad sectors inclusief de informatie hierop indien mogelijk
– maken van een backup van de gegevens die leesbaar (gemaakt) zijn

De conditie van een harddisk is bepalend voor het resultaat van herstelbewerkingen. Hierbij is de leeftijd en de hoeveelheid draaiuren mede van groot belang.

In veel gevallen kan de data hersteld worden en kan er zelfs weer normaal met de harddisk gewerkt worden. Afhankelijk van de leeftijd en de hoeveelheid bedrijfsuren die de harddisk geregistreerd heeft kunt u eventueel een advies krijgen om de harddisk toch preventief te vervangen.

Verder blijft het uiteraard altijd raadzaam om in normale situaties dagelijkse backups te maken. Hiermee dekt u preventief verschillende potentiële calamiteiten af.

Knaap IC adviseert u hier graag bij en kan u helpen met het maken van automatische backup scenario’s met behulp van scripts met ontvangst van het dagelijkse backup logboek per email. Backups zijn zeer noodzakelijk maar hoeven voor u als klant zeker niet ingewikkeld te zijn.De informatie zoals beschikbaar gesteld op deze website is puur informatief bedoeld en met de uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Voordat u eventuele tips en advies op deze website uitvoert moet u zich wel bewust zijn dat dit ten alle tijde geheel voor uw eigen risico is, Knaap IC kan hiervoor geen aansprakelijkheid accepteren. Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Knaap IC kopieën te maken en/of te publiceren van de tekst en informatie op deze website. Vindt u de informatie nuttig en wilt u deze onder de aandacht brengen bij bezoekers van uw eigen website of blog, verzorgt u dan uitsluitend een link naar de betreffende pagina. Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.