PuTTY installeren op een Apple Mac

Linux kenners of PC gebruikers die op afstand willen inloggen op hun PC via een linux SSH tunnel zijn vrijwel zeker bekend met het zeer handige en veelzijdige linux terminalprogramma genaamd PuTTY.

Met PuTTY kan men onder andere:
– SSH sessies tot stand brengen
– één of meerdere SSH tunnels openen met een linux server
– regelmatig gebruikte verbindingen opslaan in een handige sessielijst

Na enige aanpassingen is dit ook mogelijk op een Mac en werkt PuTTY hetzelfde als op een PC.

Instructies hoe PuTTY te installeren op een Mac, Macbook Pro of Macbook Air:

Er zijn ongetwijfeld meerdere methoden om deze installatie te bereiken in Mac OSX, ik beperk me hier tot de methode die ik gebruikt heb en waarmee ik de ervaring heb dat meer flexibel en zeker is.

Op diverse momenten moet u mogelijk een “sudo” wachtwoord opgeven waarmee u programma’s kunt installeren of systeeminstellingen kunt bijwerken, het zij in een pop up dialoog dan wel in een terminal venster wanneer er een sleutel verschijnt vóór de opdrachtregel. Typt u dan uw login wachtwoord van de Mac en geeft u enter. In de Mac terminal moet het wachtwoord blind getyped worden(er verschijnen geen bolletjes of sterretjes) gevolgd door enter. Verder is het nodig om programma’s te kunnen installeren van “3e partij” bronnen, dat wil zeggen, niet van de Mac App Store. Hiervoor is het nodig om (tijdelijk) de beveiligingsinstellingen van de Mac aan te passen zodat dit toegestaan wordt. Na installatie van PuTTY kunt u deze instelling weer ongedaan maken.

Stap 1: Installatie van Xcode.
Voor het installeren van PuTTY hebben we eerst de ontwikkelomgeving voor de Mac, genaamd Xcode, nodig. Deze moet uitsluitend vanuit de Apple Mac App Store worden geïnstalleerd, nooit vanuit web downloads omdat hierin een groot risico op malware bestaat.
Na zoeken en installeren van Xcode vanuit de Mac App Store kunt u Xcode starten.
Onder “Voorkeuren -> Downloads -> Onderdelen” of “Preferences -> Downloads -> Components” moet gekozen worden om de zogenaamde “command line tools” te installeren.

Stap 2: Licentievoorwaarden accepteren.
Open een Mac terminal venster en voer uit:
sudo xcodebuild -license
Blader met de spatiebalk door het document heen en indien u accoord gaat met de voorwaarden typt u in “accept” en geeft u enter.

Stap 3: Mac Ports installeren.
Mac Ports valt te vinden op:
https://www.macports.org/install.php
Met Mac Ports kunt u een geporte toepassing installeren.
Porten wil zeggen dat een toepassing oorspronkelijk is ontwikkeld voor gebruik in een ander besturingssysteem, voor een andere processor of voor een ander computer platform, en geschikt gemaakt is voor uitvoeren onder het huidige (andere) besturingssysteem en/of hardware platform.

Stap 4: Controle op updates van Mac Ports.
Voert u in een Mac terminal programma het volgende commando uit:
sudo port -v selfupdate

Stap 5: PuTTY installeren.
Voert u in een Mac terminal programma het volgende commando uit:
sudo port install putty

Stap 6: Installatie X11.
X11 is een linux grafische desktop engine die nodig is voor PuTTY.
Deze heet XQuartz en is te vinden op:
http://xquartz.macosforge.org/landing/
Installeert u deze package op de Mac.

Stap 7: Starten van PuTTY en maken van een snelkoppeling.
Starten van PuTTY kan door openen van een Mac terminal venster en het commando uitvoeren:
putty

Een snelkoppeling op uw Mac bureaublad kan gemakkelijk en snel door uitvoeren in een terminal:
cp /opt/local/bin/putty ~/Desktop/PuTTY

Nu kunt u op de Mac werken in PuTTY op dezelfde wijze als op een PC.
Dit maakt het inloggen en/of systeembeheer weer een stuk gemakkelijker!

De informatie zoals beschikbaar gesteld op deze website is puur informatief bedoeld en met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Voordat u eventuele tips en adviezen op deze website uitvoert moet u zich wel bewust zijn dat dit ten alle tijde geheel voor uw eigen risico is, Knaap IC kan hiervoor geen aansprakelijkheid accepteren. Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Knaap IC kopieën te maken en/of te publiceren van de tekst en informatie op deze website. Vindt u de informatie nuttig en wilt u deze onder de aandacht brengen bij bezoekers van uw eigen website of blog, verzorgt u dan uitsluitend een link naar de betreffende pagina.

Links en referenties:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Xcode
http://techgeek.tech/use-putty-for-mac-os-x/