Klantgericht advies

U als klant werkt met uw eigen ICT oplossingen. De ervaring leert dat klanten het bijna altijd als hinderlijk ervaren om anders te moeten gaan werken dan men voorheen gewend was. Als men de visie van software fabrikanten bekijkt moet de gebruiker zich maar aanpassen aan hoe de fabrikant het gebruik voor ogen heeft. Gelukkig valt er desondanks toch in veel situaties het nodige aan te passen, bijvoorbeeld aan de instellingen van besturingssystemen.

Voor elke situatie zijn verschillende ICT oplossingen en configuraties hiervan mogelijk. Elke situatie is weer net iets anders in het gebruik van of in de behoefte aan ICT oplossingen. Knaap IC denkt mee naar aanleiding van uw wensen en gedachten over uw ICT gebruik en probeert, indien er nieuwe oplossingen of uitbreidingen nodig zijn, juist die mogelijkheden te bieden die zoveel mogelijk aansluiten op de huidige werkwijze van uw bedrijf.

Bedrijven krijgen soms te maken met noodzakelijke wijzigingen of upgrades van besturingssystemen. Deze kunnen om diverse technische redenen nodig zijn, soms wordt een upgrade van het besturingssysteem door een software fabrikant verzocht om hun software te kunnen blijven gebruiken. De software fabrikant kan hiertoe in sommige gevallen ook door de fabrikant van het besturingssysteem worden genoodzaakt waardoor deze geen keuze heeft. Ook wanneer dit aan de orde komt helpt Knaap IC u graag verder om toch zoveel mogelijk op dezelfde of soortgelijke wijze, met zo min mogelijk hinder, te kunnen werken met uw nieuwe situatie, en bij de juiste keuze van de versie van het besturingssysteem voor uw situatie.

Tijdens onderhoud of hulp bij storingen vallen soms zaken op die nog ontbreken of eigenlijk beter anders zouden moeten. Vaak is het zo dat zolang er geen storingen en/of problemen voorkomen men niet veel nadenkt over verbeteren van ICT zaken. Dit neemt niet weg dat bepaalde belangrijke basis voorzieningen noodzakelijk en verstandig zijn voor een meer complete ICT en dat dergelijke zaken soms aan uw aandacht ontsnapt kunnen zijn. Sommige zaken vallen ook met name op dankzij ervaring. Dan heeft u veel meerwaarde van een advies of tips met betrekking tot uw huidige situatie. Soms kan zelfs een kleine aanpassing al een belangrijk verschil maken voor de werking van de ICT binnen uw bedrijf.