Kostenbeperking

Soms kunnen innovatieve oplossingen en trends in de ICT ontwikkeling aanlokkelijk lijken voor bedrijven. Ook is er erg veel commercie in de ICT, vooral van hosting bedrijven en software fabrikanten. Deze spreken begrijpelijkerwijs uitsluitend positief en lovend over hun nieuwste producten, vooral de producten die de meeste (soms wederkerige) inkomsten kunnen genereren voor de bedrijven die deze producten aanprijzen. Over de nadelen van een product of dienst wordt meestal niets vermeld. Die worden meestal pas ontdekt na de aanschaf en tijdens het gebruik.

Door de jaren heen is het opgevallen dat klanten steeds meer behoefte hebben aan doortastende adviezen die mogelijk niet alleen onnodige toenamen van ICT kosten maar ook potentiële problemen en storingen kunnen signaleren. De adviezen van Knaap IC zijn onafhankelijk, klantgericht en praktisch, puur op ervaring in de ICT ondersteuning gebaseerd, en laten zich niet beïnvloeden door commercie en trends in de ICT. Rijzen uw ICT kosten de pan uit, ook dan kan Knaap IC u adviseren en helpen om deze weer onder controle te krijgen.

Aangezien Knaap IC ook de ICT dienstverlening doet bij klanten, kijkt Knaap IC ook vanuit dit perspectief naar ICT trends en ontwikkelingen, of deze bijvoorbeeld wel van werkelijk praktisch nut kunnen zijn voor een klant, vanuit de situatie van de klant gekeken. Hierbij moeten bedrijven altijd het kostenaspect kunnen belichten mede rekening houdend met de huidige ICT situatie. Daarvoor is soms een technische kijk nodig op producten en diensten van derden. In dat geval kan Knaap IC u hierbij behulpzaam zijn.