Backup voorzieningen

Backup voorzieningen zijn bedoeld voor uitzonderlijke situaties. Sommige van deze situaties zijn aan kans gebonden en kunnen dus wel of niet optreden in de praktijk. Er is dus altijd een kans dat de situatie ontstaat waarbij een backup onmisbaar is geworden.

In een verstandig ICT beleid kun je het beste zoveel mogelijk backup voorzieningen hebben. Het verdient bovendien in bepaalde gevallen aanbeveling om verschillende soorten backups tegelijkertijd te gebruiken om de kans op data verlies zo klein mogelijk te maken.

Ook is het belangrijk na te denken over rotatie schema’s van bewaren van meerdere backups. Hierdoor kan data van oudere backups nog worden benaderd wanneer het ontbreken van een belangrijk bestand, door welke oorzaak dan ook, pas later wordt ontdekt.

Het verlies van onvervangbare data en de schade die hierdoor ontstaat, staat in de praktijk nooit in verhouding tot de kosten van backup voorzieningen.